?

KRATKI HISTORIJAT SAVEZA
U Bosni i Hercegovini prvi poznati esperantista je bio Dragoš Slavić. On je 1908. objavio prva pravila esperanta u "Trgovačko–zanatskom kalendaru". Godine 1910. osniva se u Sarajevu Esperantsko društvo "La Stelo Bosnia" (Bosanska zvijezda) i izlazi prvi turistički vodić na esperantu. Pokret za esperanto se održao i u periodu izmeðu dva svjetska rata, kada je u bivšoj Jugoslaviji bilo oko 10000 esperantista.
>Pročitaj više
DJELATNOST
Osnovni cilj Saveza za Esperanto Bosne i Hercegovine je širenje meðunarodnog jezika esperanta meðu mladima Bosne i Hercegovine, razvijanje Pokreta za esperanto i organizovanje članstva za praktičnu upotrebu esperanta u meðunarodnim odnosima u svrhu uklanjanja jezičkih prepreka, a radi učvršćenja mira, zaštite ljudskih prava, jačanja uzajamnog poštovanja i prijateljstva, razmjene duhovnih dobara i razvitka demokratskih odnosa u meðunarod­nim odnosima.
>Pročitaj više


Referat: Sto godina esperanta