Lernolibroj - vortaroj

VORTARO ESPERANTO-BOSNA BOSANSKI-ESPERANTO
La unua vortaro du-direkta Esperanto-bosna kun ?irka? 4000 radikoj - vortoj kaj mallonga E- gramatiko.


Aŭtoroj: S. Colić, B. Miljko, K. Jakupović, M. Tandir. 2001, 169 str. 17 cm.
Prezo: 11,00 euroj

ĈU VI PAROLAS TENDARE?
Tria eldono de la populara bildkurso verkita de Renato Corsetti kaj Mauro La Tore speciale por labortendaroj sed uzebla en ?iuj porjunularaj E-kursoj. La lernolibro eldonita kunlabore kun TEJO.


Aŭtoroj: Renato Corsetti i Mauro La Tore. 1980, 92 str. 20 cm.
Prezo: 5,00 euroj